Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 to zlokalizowana w miejscowości Zamość placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres placówki to 22400 Zamość, ulica Szczebrzeska, nr domu 41. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 25 pełnoetatowych nauczycieli, a także 18 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół chodzi łącznie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dysponuje numerem telefonu 846396028. Nr faks szkoły to 846396028. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 000199378.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...