Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 to mieszcząca się w miejscowości Piotrków Trybunalski instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Prowadzi ją Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres instytucji to 97300 Piotrków Trybunalski, ulica Dmowskiego, nr domu 38. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 40 pełnoetatowych nauczycieli, a także 13 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły chodzi w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dysponuje numerem telefonu 446492215. Nr faks szkoły to 446492215. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 592186440.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...