Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 to mieszcząca się w miejscowości Zamość instytucja edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres placówki to 22400 Zamość, ulica Szczebrzeska, nr domu 102. Zespół szkół zatrudnia 37 pełnoetatowych nauczycieli, a także 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki zapisanych jest w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 dysponuje numerem telefonu 846392027. Nr faks szkoły to 846396041. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000094722.

wypożyczalnia samochodów poznań

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...