Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Zdunach

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Zdunach to mieszcząca się w miejscowości Zduny placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 63760 Zduny, ulica Strzelecka, nr domu 10. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 11 pełnoetatowych nauczycieli, a także 20 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Zdunach korzysta z numeru telefonu 627215723. Numer fax szkoły to 627215723. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 000405300.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...