Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

no image Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego to zlokalizowana w miejscowości Poznań instytucja edukacyjna. Jest to placówka publiczna. Administruje nią Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres szkoły to 61658 Poznań, ulica Warzywna, nr domu 19. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 70 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego dysponuje numerem telefonu 618200091. Nr faks szkoły to 618200091. Placówka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 000255326.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...