Zespół Szkół Publicznych

no image Zespół Szkół Publicznych to położona w miejscowości Radowo Małe placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 72314 Radowo Małe, ulica 0, nr domu 36. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 31 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących na część etatu. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Publicznych dysponuje numerem telefonu 913972291. Nr fax szkoły to 913972291. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 812526707.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...