Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W Równem

no image Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W Równem to znajdująca się w miejscowości Równe placówka o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres placówki to 38451 Równe, ulica Długa, nr domu 41. Zespół szkół zatrudnia 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 13 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły zapisanych jest razem 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W Równem korzysta z numeru telefonu 134333008. Numer faks szkoły to 134333008. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 180002249.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...