Zespół Szkół Publicznych W Skórczu

no image Zespół Szkół Publicznych W Skórczu to znajdująca się w miejscowości Skórcz instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Szczegółowy adres szkoły to 83220 Skórcz, ulica Generała Józefa Hallera, nr domu 7 A. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 33 pełnoetatowych nauczycieli, a także 8 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół chodzi razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Publicznych W Skórczu korzysta z numeru telefonu 585824408. Nr faks placówki to 585824721. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 190583735.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...