Zespół Szkół Publicznych W Szarowoli

no image Zespół Szkół Publicznych W Szarowoli to mieszcząca się w miejscowości Szarowola placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 22600 Szarowola, ulica Szarowola, nr domu 126. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 10 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Publicznych W Szarowoli korzysta z numeru telefonu 846472168. Numer faks szkoły to 846641660. Instytucja została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 951197650.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...