Zespół Szkół Publicznych W Szewnie

no image Zespół Szkół Publicznych W Szewnie to mieszcząca się w miejscowości Szewna instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres instytucji to 27400 Szewna, ulica Langiewicza, nr domu 3. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 27 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Publicznych W Szewnie dysponuje numerem telefonu 412656070. Numer faks szkoły to 412656070. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 001190592.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...