Zespół Szkół Publicznych W Zaborowie

no image Zespół Szkół Publicznych W Zaborowie to zlokalizowana w miejscowości Zaborów instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 5083 Zaborów, ulica Stołeczna, nr domu 182. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 24 pełnoetatowych nauczycieli, a także 13 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Publicznych W Zaborowie posiada numer telefonu 227259716. Nr faks placówki to 227259613. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 015223636.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...