Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

no image Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego to zlokalizowana w miejscowości Grodków instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Powiat ziemski. Dokładny adres placówki to 49200 Grodków, ulica Krakowska, nr domu 20. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 33 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego dysponuje numerem telefonu 774155294. Numer faks placówki to 774153260. Instytucja została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 000096224.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...