Zespół Szkół Sióstr Salezjanek

no image Zespół Szkół Sióstr Salezjanek to zlokalizowana w miejscowości Ostrów Wielkopolski placówka o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Administruje nią Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. Szczegółowy adres szkoły to 63400 Ostrów Wielkopolski, ulica Al Słowackiego, nr domu 33A. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 36 pełnoetatowych nauczycieli, a także 48 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Sióstr Salezjanek dysponuje numerem telefonu 627356231. Numer fax szkoły to 627357709. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ, którym jest Powiat ostrowski (ziemski). Nadany jej Regon to 006228916.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...