Zespół Szkół Specjalnych

no image Zespół Szkół Specjalnych to położona w miejscowości Śrem instytucja o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Prowadzi ją Powiat ziemski. Dokładny adres instytucji to 63100 Śrem, ulica Piłsudskiego, nr domu 15. Placówka jest miejscem pracy dla 29 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących na część etatu. Do placówki uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Specjalnych korzysta z numeru telefonu 612830055. Nr faks placówki to 612828584. Instytucja została zarejestrowana przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 411131273.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...