Zespół Szkół Specjalnych Przy Dps

no image Zespół Szkół Specjalnych Przy Dps to położona w miejscowości Opolnica instytucja o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 57256 Opolnica, nr domu 58. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 15 pełnoetatowych nauczycieli, a także 1 nauczyciela zatrudnionego na część etatu. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Specjalnych Przy Dps korzysta z numeru telefonu 748171971. Nr fax szkoły to 748171951. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 891092101.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...