Zespół Szkół Specjalnych Przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

no image Zespół Szkół Specjalnych Przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych to znajdująca się w miejscowości Bielsko-Biała placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres instytucji to 43300 Bielsko-Biała, ulica J. Lompy, nr domu 9. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 10 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Specjalnych Przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych korzysta z numeru telefonu 338212663. Numer fax szkoły to 338212663. Instytucja została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 072919320.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...