Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych

no image Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych to zlokalizowana w miejscowości Wałbrzych instytucja o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Jej działalność nadzoruje Samorząd województwa. Szczegółowy adres placówki to 58300 Wałbrzych, ulica Batorego, nr domu 4. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 8 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych korzysta z numeru telefonu 748421191. Numer faks placówki to 748421191. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 000718230.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...