Zespół Szkół Specjalnych W Warcie

no image Zespół Szkół Specjalnych W Warcie to mieszcząca się w miejscowości Warta instytucja o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Szczegółowy adres instytucji to 98290 Warta, ulica 3-Go Maja, nr domu 29. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 31 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Specjalnych W Warcie korzysta z numeru telefonu 438294615. Nr faks placówki to 438294615. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 000733464.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...