Zespół Szkół Specjalnych

no image Zespół Szkół Specjalnych to zlokalizowana w miejscowości Skoczów instytucja oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Samorząd województwa. Szczegółowy adres placówki to 43430 Skoczów, ulica Mickiewicza, nr domu 12. Placówka zatrudnia 51 pełnoetatowych nauczycieli, a także 18 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Specjalnych korzysta z numeru telefonu 338533048. Numer faks placówki to 338533048. Placówka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 070457802.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...