Zespół Szkół Społecznych

no image Zespół Szkół Społecznych to mieszcząca się w miejscowości Toruń placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Samorząd województwa. Dokładny adres placówki to 87100 Toruń, ulica Janiny Bartkiewiczówny, nr domu 93. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 5 pełnoetatowych nauczycieli, a także 19 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki zapisanych jest razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Społecznych korzysta z numeru telefonu 566511279. Nr faks placówki to 566226011. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 340219347.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...