Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

no image Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych to mieszcząca się w miejscowości Myślenice placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Dokładny adres placówki to 32400 Myślenice, ulica Żeromskiego, nr domu 17. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 108 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych dysponuje numerem telefonu 123720040. Numer faks szkoły to 122743925. Jednostka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 000182774.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...