Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych

no image Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych to położona w miejscowości Konin instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres placówki to 62500 Konin, ulica Kolska, nr domu 1. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 30 pełnoetatowych nauczycieli, a także 24 pedagogów pracujących na część etatu. Do zespołu szkół chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych dysponuje numerem telefonu 632429824. Nr fax szkoły to 632204763. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 000027246.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...