Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

no image Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących to położona w miejscowości Limanowa placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 34600 Limanowa, ulica Zygmunta Augusta, nr domu 8. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 59 pełnoetatowych nauczycieli, a także 20 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dysponuje numerem telefonu 183372602. Nr fax placówki to 183372602. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 000185643.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...