Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1

no image Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 to położona w miejscowości Chorzów instytucja edukacyjna. Jest to instytucja publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres instytucji to 41506 Chorzów, ulica Sportowa, nr domu 23. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 38 pełnoetatowych nauczycieli, a także 15 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 korzysta z numeru telefonu 322412508. Nr fax placówki to 325412508. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 000023886.

gruz poznań

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...