Zespół Szkół Technicznych

no image Zespół Szkół Technicznych to mieszcząca się w miejscowości Puławy placówka o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres placówki to 24100 Puławy, ulica Wojska Polskiego, nr domu 7. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 63 pełnoetatowych nauczycieli, a także 17 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Technicznych korzysta z numeru telefonu 818863740. Nr fax placówki to 818863659. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 060663739.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...