Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych

no image Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych to zlokalizowana w miejscowości Skarżysko-Kamienna instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to placówka publiczna. Jej działalność nadzoruje Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 26110 Skarżysko-Kamienna, ulica Legionów, nr domu 119. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 32 pełnoetatowych nauczycieli, a także 16 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych korzysta z numeru telefonu 412532897. Nr fax szkoły to 412524070. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 260317209.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...