Zespół Szkół Usługowych W Gdyni

no image Zespół Szkół Usługowych W Gdyni to zlokalizowana w miejscowości Gdynia instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres szkoły to 81222 Gdynia, ulica Morska, nr domu 75. Zespół szkół zatrudnia 25 pełnoetatowych nauczycieli, a także 13 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Usługowych W Gdyni dysponuje numerem telefonu 586216192. Numer fax szkoły to 586616450. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000144762.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...