Zespół Szkół W Borowej

no image Zespół Szkół W Borowej to mieszcząca się w miejscowości Borowa placówka edukacyjna. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 39215 Borowa, nr domu 106. Zespół szkół zatrudnia 9 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół chodzi razem 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół W Borowej dysponuje numerem telefonu 146818199. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 691686539.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...