Zespół Szkół W Chocianowie

no image Zespół Szkół W Chocianowie to mieszcząca się w miejscowości Chocianów placówka oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 59140 Chocianów, ulica Kolonialna, nr domu 13. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 28 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły chodzi razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Chocianowie dysponuje numerem telefonu 768185166. Nr faks placówki to 768185166. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 000032514.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...