Zespół Szkół W Dzierzbach

no image Zespół Szkół W Dzierzbach to położona w miejscowości Dzierzby Włościańskie instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres instytucji to 8304 Dzierzby Włościańskie, nr domu 39. Placówka zatrudnia 7 pełnoetatowych nauczycieli, a także 1 nauczyciela zatrudnionego w mniejszym wymiarze. Do placówki zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Dzierzbach dysponuje numerem telefonu 257814927. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 140100919.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...