Zespół Szkół W Izdebniku

no image Zespół Szkół W Izdebniku to znajdująca się w miejscowości Izdebnik placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres instytucji to 34144 Izdebnik, ulica -, nr domu 219. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 23 pełnoetatowych nauczycieli, a także 8 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Izdebniku korzysta z numeru telefonu 338763224. Numer fax placówki to 338763224. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 356558350.

http://www.aptekanowa.co.uk/

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...