Zespół Szkół W Józefowie

no image Zespół Szkół W Józefowie to położona w miejscowości Józefów instytucja edukacyjna. Jest to instytucja publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres szkoły to 5254 Józefów, ulica Kościelna, nr domu 2. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 12 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Józefowie dysponuje numerem telefonu 297579304. Numer fax placówki to 297579304. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 140652903.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...