Zespół Szkół W Laszkach

no image Zespół Szkół W Laszkach to zlokalizowana w miejscowości Laszki placówka oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 37543 Laszki, nr domu 280. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 37 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Laszkach dysponuje numerem telefonu 166285005. Nr fax placówki to 166285005. Instytucja została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 180761848.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...