Zespół Szkół W Mołtajnach

no image Zespół Szkół W Mołtajnach to mieszcząca się w miejscowości Mołtajny instytucja edukacyjna. Jest to placówka publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres placówki to 11410 Mołtajny, nr domu 1. Zespół szkół zatrudnia 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły zapisanych jest łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Mołtajnach korzysta z numeru telefonu 897532007. Numer faks szkoły to 897532007. Jednostka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 280531708.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...