Zespół Szkół W Nienowicach

no image Zespół Szkół W Nienowicach to położona w miejscowości Nienowice instytucja o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres placówki to 37550 Nienowice, ulica Nienowice, nr domu 122. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących na część etatu. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół W Nienowicach korzysta z numeru telefonu 166283328. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 651497195.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...