Zespół Szkół W Przechlewie

no image Zespół Szkół W Przechlewie to położona w miejscowości Przechlewo instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 77320 Przechlewo, ulica Szkolna, nr domu 4E. Zespół szkół zatrudnia 48 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza łącznie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół W Przechlewie korzysta z numeru telefonu 598334325. Numer fax szkoły to 598334325. Placówka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 221083911.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...