Zespół Szkół W Pysznicy

no image Zespół Szkół W Pysznicy to położona w miejscowości Pysznica placówka oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 37403 Pysznica, ulica Sportowa, nr domu 1. Zespół szkół zatrudnia 30 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół chodzi razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół W Pysznicy dysponuje numerem telefonu 158144067. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 830451036.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...