Zespół Szkół W Raciążku

no image Zespół Szkół W Raciążku to położona w miejscowości Raciążek instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 87721 Raciążek, ulica Szkolna, nr domu 3. Placówka zatrudnia 21 pełnoetatowych nauczycieli, a także 15 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Raciążku korzysta z numeru telefonu 542831891. Nr fax szkoły to 542830926. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 911304114.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...