Zespół Szkół W Samogoszczy

no image Zespół Szkół W Samogoszczy to znajdująca się w miejscowości Samogoszcz placówka edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres placówki to 8480 Samogoszcz, ulica Samogoszcz, nr domu 2. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 22 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół chodzi w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Samogoszczy dysponuje numerem telefonu 256832636. Numer faks placówki to 256233334. Jednostka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 143875503.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...