Zespół Szkół W Siemianicach

no image Zespół Szkół W Siemianicach to mieszcząca się w miejscowości Siemianice instytucja edukacyjna. Jest to instytucja publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres placówki to 63645 Siemianice, ulica Szkolna, nr domu 2. Placówka zatrudnia 13 pełnoetatowych nauczycieli, a także 2 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół W Siemianicach posiada numer telefonu 627814548. Numer faks szkoły to 627814548. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 251461844.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...