Zespół Szkół W Skawinkach

no image Zespół Szkół W Skawinkach to znajdująca się w miejscowości Skawinki placówka o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 34143 Skawinki, ulica Skawinki, nr domu 220. Zespół szkół zatrudnia 12 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Skawinkach dysponuje numerem telefonu 338763510. Nr fax szkoły to 338763510. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 356558380.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...