Zespół Szkół W Sobolewie

no image Zespół Szkół W Sobolewie to położona w miejscowości Sobolew instytucja oświatowa. Jest to placówka publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 8460 Sobolew, ulica Kościuszki, nr domu 17. Placówka jest miejscem pracy dla 54 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Sobolewie dysponuje numerem telefonu 256825679. Numer faks placówki to 256825681. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 712538240.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...