Zespół Szkół W Stanach

no image Zespół Szkół W Stanach to położona w miejscowości Stany placówka o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 37433 Stany, ulica Szkolna, nr domu 8. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 23 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Stanach dysponuje numerem telefonu 158708320. Numer faks placówki to 158708320. Placówka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 180876391.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...