Zespół Szkół W Starym Gralewie

no image Zespół Szkół W Starym Gralewie to zlokalizowana w miejscowości Stare Gralewo instytucja edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 9166 Stare Gralewo, ulica Brak, nr domu 13. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 19 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących na część etatu. Do zespołu szkół uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół W Starym Gralewie posiada numer telefonu 236793127. Nr fax placówki to 236793127. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 146199652.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...