Zespół Szkół W Starym Narcie

no image Zespół Szkół W Starym Narcie to zlokalizowana w miejscowości Stary Nart placówka oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 37430 Stary Nart, nr domu 57b. Zespół szkół zatrudnia 12 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Starym Narcie dysponuje numerem telefonu 158795114. Instytucja została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 180301288.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...