Zespół Szkól W Stawie

no image Zespół Szkól W Stawie to położona w miejscowości Staw instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 62865 Staw, ulica Karola Świerczewskiego, nr domu 3. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 16 pełnoetatowych nauczycieli, a także 13 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkól W Stawie korzysta z numeru telefonu 627626460. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 302201791.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...