Zespół Szkół W Szebniach

no image Zespół Szkół W Szebniach to znajdująca się w miejscowości Szebnie placówka o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres szkoły to 38203 Szebnie, nr domu 222. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 19 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki chodzi w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Szebniach korzysta z numeru telefonu 134428095. Numer fax szkoły to 134428095. Jednostka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 180056200.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...