Zespół Szkół W Trzebosi

no image Zespół Szkół W Trzebosi to zlokalizowana w miejscowości Trzeboś placówka oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 36050 Trzeboś, ulica Kościelna, nr domu 1. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 28 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół chodzi razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół W Trzebosi korzysta z numeru telefonu 177727324. Numer faks szkoły to 177727324. Jednostka została zarejestrowana przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 691684888.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...