Zespół Szkół W Wesołej

no image Zespół Szkół W Wesołej to zlokalizowana w miejscowości Wesoła placówka o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 36233 Wesoła, ulica 0, nr domu 401. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 16 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły chodzi łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół W Wesołej korzysta z numeru telefonu 134398263. Numer faks placówki to 134398211. Instytucja została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 180061430.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...