Zespół Szkół W Wielowsi

no image Zespół Szkół W Wielowsi to mieszcząca się w miejscowości Wielowieś instytucja o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres szkoły to 63405 Wielowieś, ulica Grabowska, nr domu 2. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 21 pełnoetatowych nauczycieli, a także 1 nauczyciela zatrudnionego na część etatu. Do zespołu szkół chodzi razem 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół W Wielowsi posiada numer telefonu 627390014. Nr faks szkoły to 627390014. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 001172080.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...